Totalt antall sidevisninger

torsdag 18. juli 2013

Legging av ferdigplen

Darbu 19.08.2013
Brasmeveien 8

    
Legging av ferdigplen
Utpå kvelden Onsdag 17. juli har Byggerne
Heidi & Bjørn et lite møte etter at de har lagt seg.

Kveldens tema var ferdigplen.
Ferdigplen hadde vært oppe på dagsorden en del tidligere,
men p.g.a. at tomta ikke var planert var dette et tema som
det ikke var tatt noen endelig avgjørelse på.

På dette tidspunktet var det 17 dager til bryllupet skulle stå.
De visste også at en ferdigplen trenger minst 14 dager før
det går an å gå skikkelig på den.
For at plenen skulle kunne bli brukt på et etterpålag i forbindelse
med det forestående bryllupet den 3. august, trengte derfor
plenen å bli lagt senest fredag den 19. juli. - Tiden var knapp.

Bygger Heidi mente det var for kort tid, og at det bare ville
bli stress å få det til.
Bygger Bjørn var enig i det, men mente at det
hadde vært genialt å få plenen ferdig til bryllupet.
Dette var Bygger Heidi også enig i.
De avtalte derfor at dersom de kunne få levert
ferdigplen på fredag (19. juli) ville de legge ferdigplenen.

Morgenen etter (torsdag) ringte Bygger Bjørn til noe som het Bærum Ferdigplen.
Telefonsamtalen foregikk omtrent slik:

Bygger Bjørn:
 God dag. Dette er Bygger Bjørn som ringer.

Bærum Ferdigplen:
Ja, hallo - Hva kan vi stå til tjeneste med? 
 
Bygger Bjørn:
Jeg vet ikke om det er mulig, men hadde du hatt mulighet til
å levere 200m2 på fredag?
 
Bærum Ferdigplen:
 Hvor i landet er det dette dreier seg om da?

 
Bygger Bjørn:
Darbu 

Bærum Ferdigplen:
 Hmm.......Det er ikke så langt fra Hokksund det.
Hmm.........Neeei.........kan dessverre ikke levere der i morgen.

Bygger Bjørn:
Ok.
 

  
Bærum Ferdigplen:
..................MEN du kan få det i dag!!!
  
Tre timer etter dette lå det hele tre paller med ferdigplen på
gårdsplassen i Brasmeveien 8.
 
IMPONERENDE!!!
 
Det var ganske enkelt å legge ferdigplen.
Vi ble anbefalt å strø litt kalk og litt kunstgjødsel under den.
Ferdigplenen på sin side kom i ruller som lå på paller.
Disse rullene rullet man ut på det ferdig planerte underlaget.

 
Vi prøvde oss med et tremanns team bestående av Bygger Heidi,
Byggerbror Torbjørn og Bygger Bjørn.
 
Arbeidsoppgavene ble fordelt på følgende måte:
En hentet og bar rullene fra pallene de kom på til omtrentlig
plassering på plenen.
En annen rullet ut rullene i hele lengder,
mens en tredje konsentrerte seg om kanter og hjørner.
 
Det aller meste av plenen ble lagt på noen timer på torsdag 18. juli.
 
Bygger Heidi og byggerbarnet Vemund tok seg av de resterende arbeidene som de ikke
fikk tid til på torsdagen.
 
   
Musikalsk innslag:
  
  Heidi & Bjørn
______________________________________________________________________


Tre paller med ferdigplen levert tre timer etter at vi ringte Bærum Ferdigplen.
Her ser vi to av dem.
.....og betongblanderen...?
   
Og her er den tredje pallen med ruller

Første rull er på plass.
 

 Hele tre rader er på plass

Er denne skjøten bra nok tro?
Bygger Bjørn studerer, og får gode råd av Byggerbror Torbjørn som har lagt ferdigplen før.
  
Tommy Warloff er den første som prøvegår plenen.
Bygger Bjørn ser fornøyd på; Den gikk ikke i stykker.
Graver Glenn studerer en flaske med motorsagolje
som Bygger Bjørn har fått av Byggersvigerfar Ingar.
 
Kanter og hjørner er det som tar tid.
Bygger Heidi skjærer gress med selsom hånd.

Sjå der du.
Gress foran hovedinngangen også.

Siste del av plenen

De store flatene er lagt.
Nå gjenstår bare kanter og hjørner.

Hvordan starter vi her mon tro???

Er dette rett, tro?????

Død!!! (just testing :-)

Så må det vannes

...og vannes...
     
Byggerbarnet Vemund hjelper til

Her bæres de siste rullene ut i bakken - hver minste grastust får en plass.
   
....og vannes
   
Plenen tar form
  
Første besøk etter plenleggingen.
Lars Eirik Borgen og Hunden, unnskyld Ulven, "Ulv"

1 kommentar: